>
Құпиялық саясаты және жеке деректерді өңдеу

Құпиялылық саясаты


Осы Құпиялылық саясаты және жеке деректерді өңдеу (бұдан әрі - Құпиялық саясаты) http://qoffee.express Сайттың иесі «Новая АЗС» ЖШС, бұдан әрі «Оператор» деп аталатын және арасында жасалған жария келісім болып табылады. бұдан әрі «Пайдаланушы» деп аталатын заңды немесе жеке тұлға.
Осы Құпиялық саясаты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V Қазақстан Республикасының Заңына негізделеді, «Оператор» «Пайдаланушы» туралы ақпаратты пайдалану кезінде ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады. http:// qoffee.express сайты. Осы Құпиялық саясатының ағымдағы нұсқасы Интернетте үнемі қол жетімді: http://qoffee.express/policy_kz
.

1. Терминдерге анықтама беру

1.1. «Сайт» - Интернетте http://qoffee.express мекенжайында орналасқан сайт. Сайтқа және оның жеке элементтеріне (соның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, дизайн) барлық эксклюзивті құқықтар толығымен «Операторға» тиесілі. «Пайдаланушыға» ерекше құқықтарды беру осы Құпиялық саясатының нысанасы болып табылмайды.
1.2. «Сайт әкімшілігі» - «Оператор» атынан әрекет ететін, жеке деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, дербес деректердің құрамын анықтайтын Сайтты басқаруға уәкілетті қызметкерлер. өңдеуге жататын деректер, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар).
1.3. «Пайдаланушы» - Сайтты пайдаланатын адам.
1.4. «Заңнама» - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.5. «Жеке деректер» - «Пайдаланушы» тіркеу кезінде немесе Сайттың функционалдығын пайдалану процесінде дербес беретін «Пайдаланушының» жеке деректері.
1.6. «Жеке емес деректер» - «Пайдаланушы» жарнамалық блоктарды қарау кезінде және жүйенің статистикалық сценарийі (пиксель) орнатылған беттерге кіру кезінде автоматты түрде берілетін ақпарат.
1.7. Дербес деректерді өңдеу - жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы. , жеке деректерді пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою.
1.8. «Сайт қызметтері» – Сайтта пайдалануға қолжетімді қызметтер жиынтығы.
1.9. «Тіркеу» – «Пайдаланушының» Сайтта орналасқан Тіркеу формасын қажетті ақпаратты көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.
1.10. «Тіркеу нысаны» – Сайтта орналасқан нысан, оны «Пайдаланушы» Сайтты толық пайдалана алуы үшін толтыруы керек.
1.11. «Жеке деректердің құпиялылығы» - бұл Сайт әкімшілігінің немесе жеке деректерге рұқсат алған басқа тұлғаның жеке деректер субъектісінің келісімінсіз немесе басқа заңды негіздерсіз олардың таралуын болдырмау үшін міндетті талап.
1.12. «Оператор» - http://cqoffee.express Сайтының иесі «Жаңа газ стансасы» ЖШС.
1.13. «Cookie файлдары» - веб-сервер арқылы жіберілген және «Пайдаланушы» компьютерінде сақталатын деректер бөлігі, веб-клиент немесе веб-шолғыш Сайттың бетін ашу әрекеті кезінде HTTP сұрауында әр жолы веб-серверге жібереді.
1.14. «IP-адрес» – IP протоколы арқылы құрастырылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы.

2. Жалпы ережелер

2.1. Жеке деректерді және басқа деректерді Сайт арқылы «Операторға» беру арқылы «Пайдаланушы» осы Құпиялық саясатында көрсетілген шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға келісімін растайды.
2.2. Егер «Пайдаланушы» осы Құпиялық саясатының шарттарымен келіспесе, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.
2.3. Оператордың веб-сайтында басқа веб-сайттарға сілтемелер болуы мүмкін. «Оператор» «Оператор» басқармайтын веб-сайттардың құпиялылық тәжірибесіне жауапты емес екенін ескеріңіз. Кез келген жеке ақпаратты жинайтын әрбір веб-сайттың құпиялылық саясатын қарап шығуды ұсынамыз. Осы Құпиялық саясаты тек «Оператор» жинаған ақпаратқа қолданылады.
2.4. «Оператор» «Пайдаланушы» ұсынған жеке деректердің дұрыстығын тексермейді. Дегенмен, «Оператор» «Пайдаланушы» сенімді жеке деректерді береді және бұл деректерді жаңартып отырады деп есептейді. Барлық жауапкершілікті, сондай-ақ жалған немесе жаңартылмаған жеке деректерді беру үшін ықтимал салдарларды «Пайдаланушы» көтереді.

3. Құпиялық саясатының тақырыбы

3.1. Осы Құпиялық саясаты «Оператордың» Сайтта тіркелу кезінде, сатып алуға тапсырыс беру кезінде «Пайдаланушы» «Оператордың» талабы бойынша беретін жеке деректерін жарияламау және құпиялылықты қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін белгілейді. тауарлар, қызметтер немесе кез келген Сайт қызметтерін пайдалану.
3.2. Осы Құпиялық саясаты бойынша өңдеуге рұқсат етілген жеке деректер келесі ақпаратты қамтуы мүмкін:
3.2.1. «Пайдаланушының» тегі, аты, әкесінің аты;
3.2.2. «Пайдаланушының» байланыс телефондары;
3.2.3 электрондық пошта мекенжайы (e-mail);
3.2.4. тауарларды, құжаттарды жеткізу мекенжайы;
3.2.5. «Пайдаланушының» жеке сәйкестендіру нөмірі;
3.2.6. «Пайдаланушының» туған күні;
3.3. Сайт жеке емес деректерді қорғайды:
3.3.1. IP мекенжайы;
3.3.2. cookie файлдарынан алынған ақпарат;
3.3.3. шолғыш туралы ақпарат (немесе жарнаманың дисплейіне кіретін басқа бағдарлама);
3.3.4. қол жеткізу уақыты;
3.4. Cookie файлдарын өшіру Сайттың авторизацияны қажет ететін бөліктеріне қол жеткізу мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін.
3.5. Сайт келушілердің IP мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат техникалық ақауларды анықтау және шешу үшін пайдаланылады.
3.6. Жоғарыда көрсетілмеген кез келген басқа жеке ақпарат (кіру тарихы, пайдаланылған браузерлер және операциялық жүйелер және т.б.) 5.2-тармақта қарастырылған жағдайларды қоспағанда, қауіпсіз сақтауға және таратпауға жатады. және 5.4. осы Құпиялық саясатының.

4. Дербес деректерді жинау мақсаттары

4.1. «Оператор» тек «Оператор» қызметтерін көрсету және «Пайдаланушымен» өзара әрекеттесу үшін қажетті Жеке деректерді ғана жинайды және сақтайды.
4.2. Жеке деректер келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:
4.2.1. «Пайдаланушыға» Қызметтерді көрсету;
4.2.2. «Пайдаланушыны» сәйкестендіру;
4.2.3. «Пайдаланушымен» өзара әрекеттесу;
4.2.4. «Пайдаланушыға» жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды жіберу;
4.2.5. статистикалық және басқа зерттеулер жүргізу.
4.3. «Пайдаланушыға» Сайтта үшінші тұлғалардың жеке деректерін көрсетуге тыйым салынады (осындай әрекеттерді жүзеге асыру үшін үшінші тұлғалардың құжаттық дәлелдері бар осы тұлғалардың мүдделерін білдіру шартын қоспағанда).

5. Дербес деректерді өңдеу тәртібі мен мерзімдері

5.1. «Пайдаланушының» жеке деректерін өңдеу мерзімсіз, кез келген заңды жолмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.
5.2. «Оператор» «Дербес деректер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Оператордың» ішкі құжаттарына сәйкес Дербес деректерді пайдалануға міндеттенеді.
5.3. «Оператор» «Пайдаланушының» келісімінсіз Дербес деректерді және жеке емес деректерді келесі тұлғаларға беруге құқылы:
5.3.1. мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді өтініші бойынша;
5.3.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларда.
5.4. «Оператор» Жеке деректерді 5.3-тармақта көрсетілмеген үшінші тұлғаларға беруге құқылы. Осы Құпиялық саясатының келесі жағдайларда:
5.4.1. «Пайдаланушы» мұндай әрекеттерге келісімін білдірді;
5.4.2. аудару Сайттың «Пайдаланушысын» пайдаланудың немесе «Пайдаланушыға» қызметтерді көрсетудің бөлігі ретінде қажет.

6. Дербес деректерді қорғау

6.1. «Оператор» Заңға сәйкес Жеке және басқа да деректерді тиісті қорғауды жүзеге асырады және Жеке деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

7. Басқа ережелер

7.1. Осы Құпиялық саясаты және «Пайдаланушы» мен «Оператор» арасындағы Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына бағынады.
7.2. Осы Шарттан туындайтын барлық ықтимал даулар «Оператордың» тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешіледі. Сотқа жүгінер алдында «Пайдаланушы» сотқа дейінгі міндетті рәсімді сақтауға және «Операторға» жазбаша түрде тиісті талап-арызды жіберуге міндетті. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.
7.3. Егер қандай да бір себептермен Құпиялық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе орындалмайтын деп танылса, бұл Құпиялық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.
7.4. «Оператор» кез келген уақытта «Пайдаланушымен» алдын ала келісімсіз Құпиялық саясатын (толық немесе ішінара) біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы. Барлық өзгертулер Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.
7.5. «Пайдаланушы» ағымдағы нұсқаны қарап шығу арқылы Құпиялық саясатындағы өзгерістерді дербес бақылауға міндеттенеді.
7.6. Осы Құпиялық саясаты бойынша барлық ұсыныстар немесе сұрақтар smm.compass.azs@gmail.com электрондық поштасы немесе мына мекенжай бойынша хабарлануы тиіс: Алматы қ., Бостандық ауданы, Нұр Алатау ықшам ауданы, Т.Қожакеев көшесі, 38, Жаңа ЖҚС ЖШС немесе телефон арқылы: +7 727 390 65 00.